Ceny

Nano ochranu môžeme aplikovať na rôzne povrchy materiálov tie majú ale aj rôzne vlastnosti, stav a sú v odlišných prostrediach. Výslednú cenu preto ovplyvňuje niekoľko faktorov a špecifík.

Po dohode a pred samotnou aplikáciou spraví technik Nano Service SK obhliadku, na základe ktorej navrhne vhodné použitie nano materiálu, technologický postup aplikácie a vytvorí výpočet ceny.

Ceny za kompletné dielo sa zvyčajne pohybujú od 10 do 20 eur/m2, vrátane profesionálneho čistenia a aplikácie nano ochrany na mieste.

Pri plochách nad 50m2 sa pristupuje ku kalkulácii na mieru.

U zákazkách menšieho rozsahu treba počítať s cenou 20 eur, nezávisle na type materiálu ošetreného povrchu.

Výslednú cenu ovplyvňuje aj vzdialenosť aplikácie od Nitry. Dopravné náklady predstavujú 40 centov/km.

Vo výnimočných a špecifických prípadoch aj  náklady za lešenie alebo nadštandartnú prípravu povrchu.

Uvedené ceny sú bez DPH.

 

Neváhajte prosím nezáväzne vyplniť jeden z našich formulárov pre konzultáciu alebo kalkuláciu. Sme pripravený konzultovať Vaše potreby a pomôcť s ich naplnením.