Garancia

Spoločnosť Nano Service SK ponúka svojim klientom široký garančný program.

Garančná doba aplikácií, prevádzaná certifikovaným aplikátorom Nano Service SK, s.r.o. sa v jednotlivých prípadoch líši podľa druhu použitej nano ochrany. O dĺžke garančnej doby je zákazník vždy predom informovaný. Pre každú realizáciu nano ochrany je nastavená špecifická garancia tak, aby si zákazník mohol byť istý, že nakupuje správne. V prípade odhalenia akýchkoľvek nedostatkov tealizácie je zákazníkovi poskytnutá bezplatná náprava.

Informujte sa o konkrétnych možnostiach, ktoré máme pripravené práve pre Vás. Krátko popíšte Váš problém alebo záujem v tomto stručnom formulári a my sa Vám ozveme späť, alebo nás môžete kontaktovať priamo.