Nano Service SK

Spoločnosť Nano Service SK, s.r.o. vznikla spojením nášho nadšenia z dokonalého vzhľadu povrchov s najmodernejšou technológiou. Vďaka tomu dokážeme aplikovať neviditeľnú, no dokonalú ochranu takmer akémukoľvek povrchu. V úzkej spolupráci s nemeckou spoločnosťou Percenta Nanotechnology AG, overenou viac ako desaťročnými skúsenosťami v tomto obore, realizujeme na Slovensku profesionálne čistenie a následnú ochranu povrchov pomocou chemickej nanotechnológie, ktorá sa vyznačuje hneď niekoľkými výhodami. Našim cieľom je priniesť nanotechnológiu bližšie k ľudom a pomôcť tak v konečnom dôsledku šetriť ich čas, námahu i peniaze potrebné na pravidelnú údržbu povrchov a v neposlednom rade aj chrániť naše životné prostredie. Možnosti využitia nano ochrany sú široké a majú významné opodstatnenie ako pre jednotlivca, tak i pre spoločnosti.

Našim zámerom je poukázať na výhody a možnosti, ktoré so sebou nanotechnológia prináša a šetriť tak váš čas, chrániť váš majetok, šetriť vaše peniaze a v neposlednom rade chrániť naše životné prostredie.