Nanotechnológia

Nanotechnológia je v istom zmysle prirodzeným pokračovaním evolúcie v minimalizácii. Pre 21. Storočie predstavuje novú priemyselnú revolúciu. Vďaka novým vlastnostiam a funkciám, ktoré nám nanotechnológia prináša, môžeme vyriešiť mnohé dlhodobé zdravotné, sociálne, ale aj environmentálne problémy.

Vedci teraz s nadšením skúmajú ako funguje živá príroda, aby mohli nájsť riešenia problémov v neživej prírode. Spôsoby akým si morské organizmy budujú svoje silné panciere, motivovalo inžinierov vytvoriť napríklad nové ľahké ale pritom veľmi pevné materiály pre automobily či lietadlá. Fotosyntéza môže viesť k technike efektívnejšieho využívania a produkcie energie z obnoviteľných zdrojov.

Naše produkty vyrobené na báze chemickej nanotechnológie, sú tiež motivované prírodným javom Lotosového listu, ktorý má schopnosť odpudzovať vodu. Sú vyvinuté s použitím nanočastíc a prispôsobené pre zušľachtenie a ochranu povrchov pred nečistotami. Ich čistenie s použitím iba čistej vody, masívne znižuje používanie škodlivých čistiacich prostriedkov.